Küldetés


VÁLASZTÁSI PROGRAM
 1. Meg kell állítani a város további eladósodását, az adósságállomány csökkentése érdekében konszolidációs programot kell megalkotni, amely több évre meghatározza a szükséges lépéseket. A valós gazdasági helyzetet, illetve annak következményeit meg kell ismertetni a debreceni választópolgárokkal.
 2. A Vagyonkezelő Zrt. ellenőrizhetetlen működése nem tartható fenn, ezért a városi közgyűlés kontrollja alá kell helyezni.
 3. Elítéljük azt a gazdaságpolitikát, amely a választási ígéretek ellenére a közüzemi díjakkal megsarcolja a debrecenieket. Elfogadhatatlan ennek a külön „adónak” a beszedése, ezért célunk, hogy kizárólag a mindenkori infláció emelkedésével legyen egyenértékű a díjak emelése.
  A Vagyonkezelő felhalmozott profitját ne az eredménytelenül működő cégei között ossza szét, hanem a nehéz anyagi helyzetbe került fogyasztók megsegítésére használja fel.
 4. A Latinovits Színház felelőtlen beruházása miatt a nyilvánosság előtt is meg kell nevezni azokat a döntéshozókat és közreműködőket, akik előkészítetlenül elkezdték az építkezést. A város gazdasági helyzetének romlását látva szükséges az épület esetleges más irányú hasznosításának megvizsgálása is.
 5. Méltatlan az ország második legnagyobb városához közterületeink elhanyagoltsága, ezen sürgősen változtatni kell! Mindent eszközt igénybe fogunk venni annak érdekében, hogy a debreceni Nagyerdőt megvédjük az erdő szabadságát és nyilvánosságát veszélyeztető törekvésekkel szemben.
 6. Szükséges városunkban a labdarúgó-stadion megépítése, de elítéljük azt a félrevezető kommunikációt, amely a létesítmény helyéről generált vitát. Ugyanakkor nincs tisztázva, hogy milyen anyagi erőforrások állnak rendelkezésre, ezért elsődlegesen a beruházás gazdasági lehetőségeit kell tisztázni.
 7. Városunk közlekedésére leginkább az jellemző, hogy tervezetlen, ezért egy élhetőbb város érdekében, több szakember bevonásával lenne célszerű egy valós közlekedési koncepciót készíteni.
 8. Közismert városunkban az a bürokratizálódott korrupció, amely csak egyes szerződések ellenzéki felvetése kapcsán, illetve az ehhez fűzött terjengős magyarázkodással kerül a nyilvánosság elé. Az elmúlt időszakban kötött szerződések felülvizsgálatával meg kell állapítani, hogy milyen anyagi kár érte városunkat.
 9. Kívánatosnak tartjuk, hogy a leendő polgármester kizárólag a város ügyeivel foglalkozzon! A polgármester ne lehessen a város királya, döntéseiért vállaljon felelősséget, és ha ezt nem érzi szükségesnek, a közgyűlés összetétele adjon garanciát az ellenőrzésre.
 10. Az önkormányzatban fokozott szerephez kell jutnia azon civil szervezeteknek, amelyek munkájukkal hozzájárulnak a város eredményes működéséhez.
  Meg kell teremtenünk a debreceni polgárokkal azt a civil kontrollt, amely nem engedi a korlátlan politikai hatalom kiépítését!TISZTELT DEBRECENIEK! TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Egyesületünk valamennyi képviselőjelöltje a klasszikus értelemben vett közösségi önkormányzás eszméjét képviseli; civilként felelősséget érzünk városunk közállapotáért, de nem kívánunk semmilyen politikai eszme „alkalmazottai” lenni. A választóinknak és a lelkiismeretünknek tartozunk elszámolással és nincs az a hatalom, amely eltéríthetne ezen elhatározásunktól.
Ma a pártszimbólumok mögé bújó levitézlett pártkatonák tömege áll szemben egy maroknyi civillel, de ez így volt négy és nyolc évvel ezelőtt is. Akkor is voltak és ma is lesznek olyan városukat szerető debreceniek, akik megértették, hogy az önkormányzati választásokon a pártokra szavazni egyet jelent városunk Budapestről történő irányításával, a magunk mögött hagyott egypártrendszer újraélesztésével, ahol a pártvezetők uralkodnak és mindent megtehetnek. Uralkodnak a közpénzen fenntartott média felett, és napról napra sulykolják, kik a jók és kik a rosszak; vagy elhallgattatják a kritikát megfogalmazó másként gondolkodókat. Hatalmas károkat okoznak városunk közgondolkodásában, hiszen korlátlan hatalmukkal fenyegetnek és kérkednek, ezzel elnyomják az értelmes közbeszédet.
Már az előző évtizedek is bizonyították, nem helyes, ha túl sokáig jut bárki kizárólagos hatalomhoz, hiszen elveszíti realitásérzékét, azt hiszi, mindenki felett uralkodhat és nincs kontroll, amely megállíthatná öncélú döntéseinek meghozatalát. Helyett e marad a gőg és az omladozó házak, az elhanyagolt utcák és terek, a kiürülő Piac utcai boltok, a magas közüzemi díjak, a Nagyerdő bekerítésének valósága. És az ígéretek, ígéretek, ígéretek...
Az elmúlt négy év alatt a város fejlődése megállt, az ésszerűtlen gazdálkodás miatt Debrecen is súlyos problémákkal néz szembe. 2002-ben még csak 2,8 milliárd forint kötelezettségvállalás terhelte a várost, addig mára ez az összeg meghaladja a Vagyonkezelőnél felhalmozott hitelekkel együtt a 40 milliárdot. Eközben a város vezetése sikerekről számol be és újabb ígéreteket tesz, ugyanakkor nap mint nap nézhetjük a Latinovits Színház monumentális, befejezetlen épületét, amely szimbólumává vált ennek a politikának. És még mindig van bátorság stadiont ígérni...
Miről is döntünk a választásokon; arról, hogy maradjon-e a jelenlegi egyeduralom városunkban vagy hogyan tudjuk megállítani eladósodásunkat? Nem, inkább arról, hogy milyen értékrendet képviselünk személy szerint mi, debreceniek. Vállalhatjuk-e, hogy olyan pártot, olyan személyt választunk, akik félrevezették az embereket, akik kárt okoztak hazánknak és városunknak, de bocsánatkérés helyett mindig megmagyarázzák tetteiket. Szavazhatunk-e olyanokra, akik ideológiai összetartozásukra, hazaszeretetükre való kérkedő hivatkozással kívánják eltakarni azt a bajt, amit városunknak okoztak? Ne dugjuk fejünket a homokba; ma Debrecen nem őrváros, hanem csődváros! Teljes mértékben eladósodott, még ha a városházáról irányított média napról napra el is kívánja fedni a tényeket. Ma ugyanúgy bátorság és hit kell ahhoz, hogy kimondjuk: a király meztelen!
Jobban szeretjük hallani az eredményekről szóló beszámolókat, szimpatikusabb lehet elfogadni a sikerpropaganda által festett képet, de tartás és városszeretet kell ahhoz, hogy a valósággal is szembenézzünk. Négyévente lehetőségünk van önmagunkkal számot vetve változtatni, mert aki szereti városunkat és felelősséget érez iránta, felül tud kerekedni a politikai szemfényvesztésen és dönthet racionális alapon. Így is lehet sikereket elérni és Debrecen akkor is fejlődni fog, ha leveti magáról a politikai egyeduralmat.
Bízunk abban, hogy egyre több olyan debreceni lesz, aki nem akar királyságot látni városunkban, aki végiggondolja a korlátlan hatalom ellenőrzésének szükségességét, és mindegy, hogy jobb- vagy baloldali gondolkodású, de elsődlegesen debreceni és civil.

Önökre számítunk…


Dr. Gondola Zsolt Zoárd
Civil Fórum Debrecen Egyesület Elnöke
A 20-as választókerület képviselőjelöltje